Wie

Ik geef ondertussen meer dan 20 jaar psycho-sociale begeleiding aan mensen uit verschillende doelgroepen. Mannen, vrouwen, jongeren, ouders,...


Ondanks dat ik als jong meisje overtuigd was psycholoog te zullen worden, koos ik voor de basisopleiding maatschappelijk werk.

Spijt heb ik daar niet van.

Ik leerde immers veel meer over de mens -in al zijn mooie facetten en met al zijn scherpe kantjes- uit het werkveld, dan uit studieboeken.  Ik leerde het mooie te zien in elke mens, hoe erg soms ook hun daden. Ik zag hoe zelfs in onmenselijk lijden, die mens weer opstond, mits er iemand naast stond om steun te bieden.


Maar zoals dat wel vaker gaat, roept iets toch.

Bij mij was dat het therapeutische. Ik zocht verdieping.

Daarom besloot ik enkele jaren geleden een opleiding te starten in de psychotherapie.

Ook hier heb ik absoluut geen spijt van.

Het heeft me meer gebracht dan ik dromen kon en ik ben nu ontzettend dankbaar dat ik de leerervaringen als maatschappelijk werker kan combineren met nieuwe theoretische inzichten en methodieken.


Om ook op therapeutisch vlak het werkveld meer te verkennen, liep ik als vrijwillig therapeute een jaar stage binnen het Team Levens-en Gezinsvragen van het CAW in Brasschaat.

Daarna was het tijd om mijn eigen kleinschalige praktijk te starten. 


Als psychotherapeut blijf ik mij constant bijscholen en volg ik intervisie en supervisie.